top of page
חיפוש

♦️ נכשלנו במבחן הכוונה ♦️

עודכן: 14 בנוב׳ 2021

*** להניח כוונות טובות - כמה זה קשה לפעמים? ***🔹מישהו פעל בצורה מסוימת (אמירה, התנהגות, מעשה).

🔹הפעולה שלו גרמה לנו לתחושה שלילית (פגיעה, חוסר נוחות, תסכול...)


מה קורה בתוכנו באותם רגעים מכריעים?

כמה מהר אנחנו נוטים "לטפס על סולם ההשערות"(*) ומשייכים כוונה שלילית לפעולתו? הטיפוס בסולם כה מהיר עד שאנחנו הופכים להיות מזוהים לחלוטין עם ההנחה שאימצנו: "הם פעלו בכוונה רעה, זה ברור‼️" אין לנו ספק ולא ❓ אך שווה רגע לעצור, כי זו הנקודה בה מתחיל תהליך התדרדרות שהופך מהר לכדור שלג מתעצם ומעטות הפעמים שניתן לעצירה. 💡 הדרך הטובה ביותר שאני מכיר כדי להימנע מכדור השלג הפוטנציאלי היא - Assume good intent. כלומר, להניח שלמרות שהמעשה עצמו קומם אותנו ואולי אפילו פגע בנו - הכוונה היתה חיובית וראויה. בהחלט ייתכן שנגלה בהמשך שטעינו. אבל להגיב בצורה קשה חזרה - זו אופציה שלא בורחת... מנגד, ברגע שהנחנו כוונה טובה וחיובית, סללנו את הדרך לדיאלוג, לתקשורת, לבירור. בחלק גדול מאוד מהמקרים, נגלה שדברים אכן נעשו בתום לב, בחוסר מודעות ולא מתוך זדון. המלצתי: להבא, שניה לפני הטיפוס על הסולם, עצרו ותניחו כוונה טובה. אני מאמין שזה ה 🗝️ האמיתי ליצירת שינוי. מוזמנים לחלוק את ראייתכם ולספר על מקרים שבהם זה הצליח, ולהיכן זה הוביל. (*) סולם ההשערות - Ladder of Inference - כלי עבודה מרתק מתוך "הארגון הלומד" מאת פיטר סנגי נ. ב. מה ההקשר של התמונה?...11 צפיות0 תגובות

Комментарии


bottom of page