top of page
אם אתה חושב לשנה, תזרע אורז
אם אתה חושב לעשור, תטע עץ
!אם אתה חושב למאה, חנך
IMG_9746 50per.jpg

 

בשלושים השנים האחרונות התמקדתי בעבודה עם אנשים.


חלק גדול מהן העברתי כשכיר בחברות, בתפקידי ניהול שונים
(מנהל מחלקת שירות לקוחות בחברת תוכנה, סמנכ"ל בחברת ייבוא ושיווק וסמנכ"ל בחברה בניו-יורק).
לצד לימודי "ניהול ומדעי המדינה", הרגשתי שהמסגרת האקדמ
אית לא מספקת לי את מה שאני מחפש ולא מכשירה אותי בתחומים שבהם אני רוצה להתמקד. 

שני תחומים בהם התמחיתי בחמש עשרה השנים האחרונות הם "שבעת ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד" (סטיבן קובי) ו"ארגון לומד" (פיטר סנגי) - כיצד מממשים אותם הלכה למעשה וכיצד מביאים אותם לתוך התרבות הארגונית, כדי שיהפכו חלק מה-DNA הארגוני. 

לאורך השנים התחדדה בי התחושה כי לצד כל התורות הניהוליות (והאחרות) שנותנות מענה לבעיות רבות, עדיין משהו גדול חסר. אנשים מצויינים, מנהלים מצטיינים ובכל זאת משהו לא עובד כמו שכולם מצפים שיעבוד.

שנים של עבודה, ניסיון ומורים נפלאים, אפשרו לי להתחיל להבחין בחוליה חסרה: האופן שבו אנחנו מתייחסים לצוות, לקשר שבין אנשים, לא רק לאינדיבידואלים שבארגון שלנו. במקום הזה טמון הרבה זהב, טמון מנוף עצום לשינוי, אבל אנחנו מחמיצים שם עולם ומלואו.

העבודה הזו במסגרת ארגונית היא חדשנית, מאתגרת וחושפת רבדים ארגוניים רבים שטרם היו חשופים עד היום, ולכן לא ניתן היה גם להתייחס אליהם ולהעניק להם את תשומת הלב הראוייה.

אשמח מאוד להעניק מהניסיון הרב שצברתי, גם בארגון שלכם.

לכן בעבודתי עם ארגונים אני מתמקד בממד הזה, ממד גדול ורחב ידיים, שבו טמונות תובנות רבות לגבי בעיות ו'תקיעויות' של ארגונים היום, שבו גם טמונות אפשרויות עצומות עבור ארגונים

 Managerial Coaching #Effective Communication #Organizational Learning#

bottom of page