top of page
Modern Work Space
רונן בן-נפתלי

רונן בן-נפתלי

דיאלוג לתוצאות

דיאלוג לתוצאות
Home: Welcome
Home: About

"אני מבקש דבר אחד ומקבל דבר אחר לגמרי"

   

"הם לא מפסיקים להערים קשיים - אי אפשר לשתף פעולה ככה!"

  

"אני חוזר ומדבר על חדשנות בכל הזדמנות - אנשים פשוט לא יוזמים"


    
איכות השיח הארגוני היא גורם המפתח לביצועים מצוינים, לעמידה ביעדים ולתהליכים זורמים. היא המאפשרת לחבר את הנקודות.
   
כאשר מנהלים, עובדים וצוותים אינם פועלים כראש חץ מתואם, נוצרים קונפליקטים מיותרים.
  
ההשלכות? המחוברות מתרופפת, היצירתיות דועכת, השורה התחתונה נפגעת. נוצר תהליך מחריף ושוחק עד לנטישת הנכס החשוב ביותר - עובדים ומנהלים מצטיינים שהושקע רבות בפיתוחם.
    
הפתרון? שיפור דרמטי באיכות השיח הארגוני, תוך חיזוק האמון והפתיחות, באופן שמקדם למידה ומשפר זרימה ארגונית.
  

​מה אני מביא לארגון?

• העצמת היכולת הניהולית - הודות לניסיון הניהולי, האימוני וההדרכתי אותם אני מביא, כולל עבודה ייעודית עם ארגונים מובילים בארץ ובחו"ל.

  
• כלים ופרקטיקה להטמעת תשתית לתקשורת מקדמת, המובילה לשחרור חסמים ושיפור הזרימה.
    
• גישה ייחודית לבניית אמון ולחיזוק מחוברות ארגונית, כתוצאה מתהליך מעמיק ואישי, בשילוב פתרונות פרקטיים.
   

בניית צוות מנצח, לשיפור ביצועים והגדלת הרווח, על ידי

• פתיחת ד.ל.ת  -"דיאלוג לתוצאות" - פיתוח תרבות של למידה, הפקת לקחים וניהול "שיחות קשות".
   
• פיתוח צוותים, מנהלים ומנהיגים בארגון - תפישות, גישות ומיומנויות ניהול.
   
• תהליך בונה ומחזק אמון, באמצעות משוב אפקטיבי ומניע לשיפור.

Home: Testimonials

לקוחות מספרים

0.jpg

יפעה מצגר
VP Technologies and Services at IFAT GROUP

I have been working with Ronen on and off for a few years now. I had experienced him as a personal coach and as a management team trainer. Ronen is extremely professional, with a lot of experience and talent. His wisdom and charisma made our managerial journey fascinating and inspiring.

Home: Contact

בואו נדבר

0543008777

ת.ד. 87, רעננה, 4300001

  • LinkedIn

Thanks for submitting!

Getting Coffee
bottom of page