top of page

מדיניות פרטיות

כללי

בעת שימוש בדף הנחיתה נאסף מידע אשר אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה העמודים שבהם צפית, מהיכן הגעת לעמוד, ועוד. למעט מילוי טופס "צור קשר" אשר בו כל מידע שתחלוק יישמר במאגר הפניות של האתר. באפשרותך לבקש את מחיקת המידע מהמאגר בצירוף בקשה בעת שליחת הפנייה בטופס, בעת פניה ישירות במייל נוסף או פניה נוספת. 

 

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת ליצור עמך קשר למטרת ייעוץ לאחר השארת פרטיך בלבד.

בכל מקרה לא ימסרו פרטיך האישיים למפרסמים או לכל צד ג'.

 

מסירת מידע לצד שלישי

לא יועברו לצד ג' פרטיך האישיים ו/או המידע שנאסף על פעילותך.

 

Cookies

האתר אינו משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

 

אבטחת מידע

האתר מיישם תקני אבטחת מידע לפי החוק לאבטחת מידע. בעוד שתקנים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט.

bottom of page